top of page

Priprava za tisk

SPECIFIKACIJA NAROČILA TISKANIH MATERIALOV


Specifikacija, ki je del povpraševanja po tiskarskih storitvah naj vključuje:
-    navedbo dimenzij,
-    obseg (število strani),
-    število strani ovitka (v primeru, da ima tiskovina ovitek oz. platnice),
-    število barv tiska (posebej za ovitek in notranjost),
-    navedbo morebitnih dodatnih barv (poleg CMYK),
-    vrsto papirja (vključno s težo papirja v g/m2) oziroma materiala (posebej za ovi¬tek in notranjost),
-    način vezave (vezano z žico, broširano, šivano, spiralna vezava, ...),
-    morebitno obdelavo oziroma dodelavo (plastificiranje z navedbo vrste plastificiranja, lakiranje, žlebljenje,           luknjanje, perforiranje, ...),
-    način dostave vsebin za tisk,
-    število izvodov (naklado),
-    načrtovani rok in kraj dostave.

 


NAROČILA STANDARDNIH TISKOVIN


Tudi pri naročilu standardnih tiskovin (dopisni listi, kuverte, ...) moramo izbrani tiskarni posredovati datoteko, pripravljeno za tisk. V primeru, da omenjene tiskovine naroča¬mo prvič in še nimamo pripravljene ustrezne datoteke, moramo naročiti oblikovanje
in pripravo datoteke za tisk ali datoteko pripraviti sami in jo nato posredovati tiskarni. Za tisk so pripravljene datoteke z vektorskim zapisom logotipov.

bottom of page